Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 6 november

08:30 / 6 October 2014 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till vår kapitalmarknadsdag den 6 november.

Vi kommer att berätta om vår verksamhet, som medverkar till att många människors önskan att få barn blir verklighet. Vi ger en uppdatering av den operativa och finansiella utvecklingen i koncernen samt en fördjupning kring IVF-områdets framtid.  Det kommer att ges möjlighet att besöka en av våra produktions­anläggningar samt se hur några av våra viktigaste produkter används. Vissa presenta­tioner hålls på engelska.

Tid
6 november kl 16.00-19.00

Plats
Vitrolifes huvudkontor, Gustaf Werners gata 2, 421 32 Västra Frölunda/Göteborg

Hela programmet finns i bifogad fil.

Anmälan
Meddela deltagande till Anita Ahlqvist per e-post aahlqvist@vitrolife.comeller telefon 031-721 80 83 senast den 24 oktober. En lättare måltid kommer att serveras så meddela eventuella allergier. Antalet platser är begränsat.

Göteborg 6 oktober 2014

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/