Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2013

15:00 / 27 January 2014 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2013. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 6 februari, 2014 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=189613

alternativt direkt innan konferensen på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 940913

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag. 

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,www.vitrolife.com/sv/Corporate/ .

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 940913.

Göteborg 27 januari 2014

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. 

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktienär noterad på NASDAQ OMX Stockholm , Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

För ytterligare information kontakta:
Thomas Axelsson, VD, telefon 031-721 80 01 
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14