Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife - Årsredovisning 2012

17:00 / 4 April 2013 Vitrolife Press release

Idag publicerar Vitrolife sin svenska årsredovisning för 2012. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.vitrolife.com.

 

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras per post under vecka 16. Distribution sker till Vitrolifes från förra året nytillkomna nordiska aktieägare samt kvarstående aktieägare som begärt utskick.

 

Tryckt årsredovisning kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon 031-721 80 00 eller e-postinfo@vitrolife.com.

 

Göteborg 4 april, 2013

 

VITROLIFE AB (publ)

 


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

 

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 april 2013 kl. 17.00.

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på ungefär 100 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail:info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 

http://mb.cision.com/Main/1031/9395895/109469.pdf

Show as PDF