Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende delårsrapport

16:00 / 10 April 2013 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - mars 2013. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 19 april kl. 10.00.

 

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

 

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=187229

 

alternativt direkt innan konferensen på:

 

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110

 

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

 

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 931066

Deltagare från Vitrolife är:

 

Thomas Axelsson, VD

 

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08:30 fredagen den 19 april. 

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

 

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 505 203 33 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 931066.

 

Göteborg 10 april 2013

 

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på ungefär 100 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail:info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/