Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife: Delårsrapport januari – september 2013

08:30 / 7 November 2013 Vitrolife Press release

Hög tillväxt och förbättrat resultat

Tredje kvartalet:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 33 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 109 MSEK (83), motsvarande en ökning med 31 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23 MSEK (15), motsvarande en rörelsemarginal om 21 procent (18).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 17 MSEK (9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,85 SEK (0,45).
  • Överenskommelse med Xvivo Perfusion AB om att under fjärde kvartalet 2013 avsluta kontraktstillverkningen av STEEN Solution™.

Januari - september:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 30 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 329 MSEK (264), motsvarande en ökning med 25 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 59 MSEK (38), motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (14).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 41 MSEK (27), vilket gav ett resultat per aktie om 2,06 SEK (1,36).

Göteborg 7 november 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. 

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktienär noterad på NASDAQ OMX Stockholm , Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

För ytterligare information kontakta :
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

 

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 november 2013 kl. 08:30

Show as PDF