Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2012

15:00 / 29 January 2013 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Tid: Torsdagen den 7 februari kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=186676

alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer Sverige: 08-5052 0110

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 928446 Deltagare från Vitrolife är: Thomas Axelsson, VD Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag. Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-5052 03 33 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 928446.

Göteborg 29 januari 2013


För ytterligare information kontakta: Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1922227

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1922228

Show as PDF