Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Information rörande utdelning av Xvivo Perfusion AB

16:35 / 24 September 2012 Vitrolife Press release

Enligt beslut på den extra bolagsstämman som hölls den 24 september, kommer Vitrolifes transplantationsverksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB ("Xvivo") med dotterbolag, att knoppas av till aktieägarna genom en utdelning av aktierna i Xvivo i enlighet med "Lex Asea".Beslutet innebär att aktieägare i Vitrolife automatiskt kommer att få en aktie i Xvivo för varje aktie som innehas i Vitrolife. Utdelningen kommer inte att resultera i någon skatteeffekt för nuvarande aktieägare i Vitrolife så länge som de kvarstår som ägare i Xvivo. Fördelningen av anskaffningsvärdet för aktierna kommer att beslutas av Skatteverket och kommer att publiceras på Vitrolifes och Xvivos hemsidor.

Sista dag för handel i Vitrolife med rätt till utdelning i Xvivo är 26 september. Avstämnings­dag är 1 oktober. Xvivo aktierna beräknas att ha bokats in på respektive aktieägares VP-konto den 4 oktober. Handel i Xvivo på NASDAQ OMX First North kommer att påbörjas den 8 oktober. Xvivo kommer före noteringen att publicera en bolagsbeskrivning som innehåller detaljerad information om bolaget.

Mer information finns tillgänglig på Vitrolifes och Xvivos hemsidor www.vitrolife.com/corporate samt www.xvivoperfusion.com.


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 september kl. 16:35

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1796188

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1796189

Show as PDF