Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

EmbryoGlue® ger hopp till infertila par

08:30 / 4 July 2012 Vitrolife Press release

I en studie som presenterades på den pågående ESHRE-konferensen i Istanbul har Vitrolifes patentskyddade medium EmbryoGlue®  återigen visat sig öka implantations- och graviditetsfrekvens, oavsett hormonstimulering av endometriet eller inte.Dr. Nakagawa från Japan, som utfört studien, undersökte huruvida hormonstimuleringen av kvinnans endometrium, en slemhinna i livmoderns insida, innan återförande av embryon, hade en effekt på graviditetsfrekvensen eller inte. Den prospektiva, randomiserade studien omfattade 203 patienter. Alla var under 40 år med fyra eller fler tidigare misslyckade behandlingar. 101 av kvinnorna fick embryon återförda i en naturlig cykel, medan 102 kvinnor fick återförandet i en hormonstimulerad cykel. Inom de respektive grupperna fick patienterna antingen sina embryon återförda i EmbryoGlue® eller i ett medium utan hyaluronan.

Studien visade att graviditetsfrekvensen ökade signifikant för de patienter som fick sina embryon återförda i EmbryoGlue®. I gruppen med naturliga cykler ökade den från 10% till 31,4% och i gruppen som fick återförande i hormonstimulerade cykler från 15,7% till 41,2%.

"Jag är väldigt glad att kunna presentera dessa resultat, som visar att också kvinnor med flera misslyckade behandlingar har en chans att bli föräldrar", säger Dr. Nakagawa.

EmbryoGlue® är ett av Vitrolife patentskyddat medium som innehåller hyaluronan, en substans som finns naturligt i alla vävnader i kroppen. Det är en unik kombination av en hög koncentration av hyaluronan i kombination med rekombinant albumin. EmbryoGlue® används vid återförande av embryon som det sista steget i en IVF-behandling.

Användningen av EmbryoGlue® för embryoåterföring har analyserats i en mängd studier. Resultaten har visat att implantations- och graviditetsfrekvens har ökat, oberoende av patientens ålder, dag för återförande och nu också hormonstimulering av endometriet eller inte.

Göteborg 4 juli 2012

VITROLIFE AB (publ) Thomas Axelsson Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 juli 2012 kl. 08.30.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1728887

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1728888

Show as PDF