Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

­­Vitrolife utsedd till vinnare av SwedenBIO Award 2012

17:30 / 24 May 2012 Vitrolife Press release

Vitrolife har utsetts till 2012 års vinnare av SwedenBIO Award. Priset delas ut av SwedenBIO, som är en medlemsförening med syfte att främja tillväxt inom Life Science industrin i Sverige. Statssekreterare Håkan Ekengren delade idag ut utmärkelsen till Vitrolife på SwedenBIOs årsmöte.

Juryns motivering till priset löd: ”Vitrolife har med innovativa produkter och fokus på kunden lyckats bygga upp ett lönsamt och snabbväxande företag som har nått internationella positioner och internationellt erkännande. Vinnaren har 37 kvartal i rad med intäktstillväxt samt en angelägen och lovande forskning. Juryn vill ge ett särskilt omnämnande för att Vitrolife har utforskat världens tidigare okända regulatoriska marker och lämnat en tydlig karta när det gäller IVF/provrörsbefruktning.”

Priset är instiftat för att uppmärksamma framstående företag och ledare inom Life Science industrin. Årets pris är det sjätte i ordningen och tidigare vinnare är Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros.

"Vi är oerhört stolta över att ha fått denna utmärkelse. Vi ser utnämningen som ett resultat av vår mångåriga strävan att bidra till att liv skapas och förlängs. För oss innebär detta prestigefyllda pris ett förstärkt anseende vilket vi hoppas leder till ytterligare framgångar." säger Thomas Axelsson, VD i Vitrolife.

Göteborg 24 maj 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 maj 2012 kl. 17:30.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1692999

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1693000

Show as PDF