Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Thomas Axelsson utsedd till VD för Vitrolife

14:00 / 18 April 2012 Vitrolife Press release

Vitrolifes styrelse har idag utsett Thomas Axelsson till ny VD för Vitrolife. Thomas arbetar som tillförordnad VD för koncernen sedan november 2011.

 

Thomas Axelsson har en bred erfarenhet och ett bevisat framgångsrikt ledarskap och är styrelsens val till VD efter en gedigen rekryteringsprocess där Thomas ställts mot ett flertal andra starka kandidater. "Thomas har på kort tid satt sig in i Vitrolifes verksamhet och etablerat ett uppskattat ledarskap. Thomas breda erfarenhet från det medicintekniska området kommer att berika organisationen och vi ser fram emot att fortsätta vår framgångsrika expansion under Thomas ledarskap" säger Patrik Tigerschiöld, ordförande i Vitrolifes styrelse.

"Jag har under ett antal månader haft förmånen att bekanta mig med detta framgångsrika företag och ser med stor tillförsikt fram emot de möjligheter som vi ser för en fortsatt expansiv utveckling. Vitrolife har en väl fungerande organisation med mycket kompetenta medarbetare och tillsammans kommer vi att förstärka Vitrolifes globala position", säger Thomas Axelsson.

Göteborg 18 april 2012 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 18 april 2012 kl. 14:00

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080,400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel:031-721 80 00. Fax:031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1657455

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1657456

Show as PDF