Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife slutför förvärv av Cryo Management Ltd

16:30 / 4 October 2012 Vitrolife Press release

Vitrolife informerade den 29 juni om att bolaget har ingått avtal om att förvärva samtliga andelar i Cryo Management Ltd. Vitrolife har nu slutfört affären och Cryo Management Ltd är numera en del av Vitrolife.Cryo Management Ltd är en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF som utvecklat Primo Vision time-lapse, ett system för embryoövervakning. Bolaget har cirka 20 anställda och är baserat i Ungern. Förvärvet genomfördes till väsentligen samma villkor som kommunicerades den 29 juni.

"Vi är glada att kunna hälsa våra nya kollegor inom Cryo välkomna till Vitrolifekoncernen. Intresset på marknaden för bolagets produkt för embryoövervakning, Primo Vision, är fortsatt stort och ökande och vi ser fram emot att kunna erbjuda denna världsledande produkt till befintliga och nya kunder", säger Thomas Axelsson, VD.

Göteborg 4 oktober 2012 VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 oktober 2012 kl. 16:30.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1808271

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1808272

Show as PDF