Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2011

09:30 / 31 January 2012 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2011. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: tisdagen den 7 februari kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=526965&Conf=207356 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer Sverige: 08-505 201 14 Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0177 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 911127 Deltagare från Vitrolife är: Thomas Axelsson, tf VD Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag. Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 911127.

Göteborg 31 januari 2012 VITROLIFE AB (publ)


Kontaktperson: Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1576424

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1576425