Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Klinisk studie med goda resultat vid användande av STEEN Solution™ publicerad i prestigefull vetenskaplig publikation

11:30 / 9 June 2011 Vitrolife Press release

I en banbrytande studie som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine (www.nejm.org) rapporterade kirurger vid Toronto General Hospital ett-års resultaten från transplanterade patienter som genomgått transplantation med donerade lungor som före ex vivo utvärderingen med STEEN Solution™ bedömdes ha sämre kvalitet. Det senaste sjukhuset att använda metoden är Sahlgrenska Universitetssjukus i Göteborg, Sverige.

I Toronto-studien utvärderades donerade lungor, vilka initialt bedömts oanvändbara, med STEEN Solution™ ex vivo (utanför donatorns kropp) och 22 patienter transplanterades därefter.

Frekvensen av primär dysfunktion av lungorna inom 3 dagar efter transplantation var endast hälften så stor i gruppen som perfunderats med STEEN Solution™ jämfört med en kontrollgrupp om 136 patienter där lungorna genomgått konventionell behandling. Det rapporterades inga allvarliga reaktioner som kunde hänföras till ex vivo proceduren. Författarna konkluderar att donerade lungor som initialt inte fungerade tillfredsställande visade efter perfusion med STEEN Solution™ liknande resultat ett år efter transplantationen som lungor vilka tagits från konventionella donatorer.

Nyligen rapporterade Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg, om sina fyra första transplanterade fall där man använt STEEN Solution™ tillsammans med en ny maskin för lung perfusion vid normal kroppstemperatur.

Dr Göran Dellgren, Sektionschef för Hjärt- och Lungtransplantation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är entusiastisk över möjligheten att fler organ nu kan bli tillgängliga för denna livräddande terapi.

Totalt har nu fler än 80 transplantationer genomförts med STEEN Solution™. Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion AB, är glad att STEEN Solution™ nu även används kliniskt i företagets hemstad till förmån för patienter som väntar på nya lungor.

Göteborg den 9 juni 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF