Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife får som första företag i Kina regulatoriskt godkännande för en hel serie av odlingsmedier för IVF.

11:00 / 5 May 2011 Vitrolife Press release

Vitrolife får en hel serie av odlingsmedier för IVF, in vitro fertilisering, godkänt i Kina av SDFA (Kinas motsvarighet till Läkemedelsverket). Detta innebär att Vitrolife som första företag nu kan erbjuda kunderna en högkvalitativ regulatoriskt godkänd helhetslösning av produkter som täcker alla steg i en behandling.

"Det har varit en lång och intensiv process och vi är mycket stolta och glada över att vara det första företaget som kan erbjuda nu även godkända produkter med samma höga kvalité från ägguttag till embryoåterföring" säger Dr. Meisan Jin, regionanvarig för Asien.  

Godkännandet av en oberoende myndighet bekräftar att Vitrolife erbjuder säkra, effektiva och certifierade produkter till kliniker som arbetar med IVF.

"Kina upplever just nu en stark tillväxt vad det gäller IVF-behandlingar och Vitrolife är det företag som nu är bäst positionerat för att kunna dra fördel av denna tillväxt, godkännandet är en kvittens på att vi även fortsatt kommer att vara det", säger Dr. Magnus Nilsson, VD.

Då Vitrolife är det första företaget att ta sig igenom en godkännandeprocess har man haft ett nära samarbete med kinesiska myndigheter för att tillsammans ta fram standarder för IVF-produkter, samt att säkerställa att kliniker kan arbeta enligt kinesiska lagar och förordningar.

Göteborg den 5 maj 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF