Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Samarbetsavtal inom IUI, Intra-Uterine Insemination

08:30 / 11 November 2011 Vitrolife Press release

Vitrolife sluter samarbetsavtal med ParentPlus LLC, med syfte att utveckla nya produkter för IUI (Intra-Uterine Insemination, artificiell insemination).

IUI behandling är i många länder ett krav innan behandling med IVF (In Vitro Fertilisation, provrörsbefruktning) kan börja. Marknaden uppskattas till mellan 4-6 miljoner behandlingar om året till ett marknadsvärde om 1-2 miljarder kronor. IUI, ”artificiell insemination”, är en process där spermierna prepareras genom att de separeras från sädesvätskan och sedan injiceras så att en hög koncentration av aktiva och rörliga spermier förs in direkt genom livmoderhalsen till livmodern och äggledarna där befruktning av ägget sker. Metoden är enkel och kostnadseffektiv och ökar chansen att bli gravid jämfört med samlag under beräknad ägglossningsperiod till ungefär det dubbla, men har begränsningar gällande vilka grupper behandlingen fungerar för.

“Anledningen till att vi nu väljer att försöka utveckla produkter för denna del av infertilitetsmarknaden som Vitrolife tidigare inte aktivt bearbetat, är att vi ser möjligheter att genom effektivare behandling kunna öka värdet av IUI inom assisterad befruktning. Blotta mängden behandlingar utgör en stor affärsmöjlighet“, säger Tony Winslöf, chef Affärsutveckling på Vitrolife.

“Om vi kan utveckla IUI behandling på samma sätt som vi bidragit till utvecklingen inom IVF, kommer Vitrolife att ha en unik position med avseende på effekt och kvalitet inom fertilitetsbehandling“ säger Magnus Nilsson, VD på Vitrolife.

Göteborg 11 november 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på ca 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/) Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 11 november 2011 kl. 08:30Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1516458

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1516459

Show as PDF