Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes VD Magnus Nilsson lämnar över koncernansvaret och fokuserar på Transplantationsområdet

08:35 / 31 October 2011 Vitrolife Press release

”Under Magnus Nilssons nio år som VD har Vitrolife uppnått de tre, tidigt satta, strategiska målsättningarna för bolagets fertilitetsaffär; världsledande produktionsinfrastruktur, heltäckande produktsortiment och global säljorganisation, vilket gjort bolaget världsledande inom produkter för fertilitetsbehandling” säger Vitrolifes ordförande Patrik Tigerschiöld. ”Under Magnus ledning har Vitrolifes börsvärde gått från ca 150 till nästan 900 MSEK, en ökning med 500%”. Efter 35 kvartal i rad med tillväxt och 33 med vinst, varav det senaste med rekordtillväxt och rekordvinst träder Magnus nu tillbaka som VD. ”Efter nio spännande och framgångsrika år med att utveckla Vitrolife till ett mycket starkt bolag och efter att ha uppnått de uppsatta strategiska målen känns det rätt att nu lämna över stafettpinnen” säger Magnus Nilsson.

Magnus, som har gedigen erfarenhet inom organtransplantationsområdet, kommer nu att fokusera på att leda Xvivo Perfusion AB, som kommer att bli en mer fristående enhet inom Vitrolifekoncernen. ”Transplantationsområdet befinner sig i en intensiv och spännande utvecklingsfas som nu kräver starkare fokus med både avgörande klinisk forskning och marknadslanseringar. Jag ser ett stort potentiellt värde i vår transplantationsaffär som vi ska jobba hårt med att realisera” säger Magnus.

”Magnus kunskaper om forskningen och kommersiella erfarenheter inom området är omfattande och han kommer så snart det är lämpligt överlämna ansvaret för koncernen för att fokusera på att utveckla Transplantationsverksamheten till en såväl terapeutisk som kommersiell framgång” menar Patrik Tigerschiöld.

Arbetet med att hitta en ny chef för fertilitetsområdet, tillika koncernchef, inleds omedelbart.

Göteborg 31 oktober 2011

VITROLIFE AB (publ)

Patrik Tigerschiöld                                           Magnus Nilsson

Styrelsens Ordförande                         Verkställande direktör

.


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 22

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/) Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 oktober 2011 kl. 08:30Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1504510

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1504511

Show as PDF