Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ökad tillväxtpotential – regulatoriskt godkännande i Japan av aspirationsnålar på den näst största IVF marknaden.

15:15 / 7 October 2011 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit regulatoriskt godkännande för försäljning av aspirationsnålar och micropipetter vilka används vid infertilitetsbehandlingar (IVF).  Detta innebär att ännu en viktig marknad i asien kan bearbetas med ett större erbjudande och den totala försäljningspotentialen ökar.

”Vi och många kunder som velat använda även denna typ av produkter från Vitrolife, speciellt då den patentskyddade Swemed Sense ™ -nålen, har väntat på detta under en tid. Vi är jätteglada att nu kunna erbjuda våra japanska kunder vårt fulla produktutbud,” säger Marcus Hedenskog försäljningschef Vitrolife KK Japan.

Godkännandet bekräftar att Vitrolife förser IVF-marknaden med tillgång till säkra, effektiva och godkända produkter

Göteborg den 7 oktober 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. _________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1484084

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1484085

Show as PDF