Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife får patent för Swemed Sense™ inom Europa

11:45 / 14 January 2011 Vitrolife Press release

Swemed Sense™ är en unik nål som används för ägguttag i samband med provrörsbefruktning. Det godkända patentet innebär att Vitrolife har både designskydd och produktpatentskydd för Swemed Sense™ på strategiskt viktiga Europeiska marknader. Produkten är även patentsökt på övriga prioriterade marknader.En nyligen presenterad studie visar att Swemed Sense™ ger mindre smärta och blödning vid ägguttag, jämfört med en konventionell nål.

Swemed Sense™ har en unik design då fördelar från både tunna och tjocka nålar kombineras i en och samma nål. Swemed Sense™ är utformad med en tunnare framdel och spets för att minimera vävnadsskador, blödning och smärta. Den bakre delen har en större diameter, vilket gör att nålen är stabil och samtidigt bibehåller flöde och hastighet.

Marknaden för nålar som används vid uttag av ägg inför provrörsbefruktning beräknas globalt uppgå till cirka 40 miljoner Euro.

Göteborg den 14 januari 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling.      Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.      Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA.      Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/).

Show as PDF