Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Fler europeiska sjukhus väljer STEEN Solution™- metoden vid transplantation

17:05 / 2 February 2010 Vitrolife Press release

Puerta de Hierro sjukhuset i Madrid har som första spanska sjukhus börjat använda STEEN Solution™-metoden kliniskt. Lungor från hjärtdöda donatorer har använts och resultaten är mycket goda.

Nu har tre brittiska center, senast Freeman Hospital i Newcastle, samt det spanska centret Puerto de Hierro i Madrid, meddelat att de genomfört kliniska transplantationer med STEEN Solution™-tekniken. Samtliga fall har rapporterats med goda resultat. I Madrid har tekniken för första gången använts på hjärtdöda donatorer som avlidit utanför sjukhuset. Funktionen av denna kategori av lungor kan inte säkerställas utan en utvärdering i ett system utanför kroppen.

Med STEEN Solution™- metoden ökar antalet potentiella organ som kan transplanteras väsentligt. Idag transplanteras mindre än 20 procent av de lungor som donerats i USA, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

Göteborg 2 februari 2010

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF