Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife utökar IVF produktportföljen genom förvärv i USA.

17:30 / 12 October 2010 Vitrolife Press release

Vitrolife förvärvar verksamheten i Conception Technologies, USA och får därmed, en bredare produktportfölj inom IVF området, utökad kostnadseffektiv produktionskapacitet samt utökade marknadsandelar framför allt i Nordamerika."Breddningen av produktportföljen förstärker vårt produkterbjudande. Genom vår nyligen utbyggda säljorganisation har vi möjlighet att öka försäljningen av Conception Technologies produkter globalt. Detta ger oss betydande intäktssynergier, vilket är helt i linje med vår strategi att utnyttja de investeringar vi gjort i en global marknad och säljorganisation. Dessutom ökar Vitrolife i och med förvärvet direkt sin marknadsandel i Nordamerika då Conception Technologies produkter tidigare primärt har sålts där." - säger Nils Sellbom, Sälj- och marknadsansvarig hos Vitrolife.

Conception Technologies ligger i San Diego i Kalifornien. Företaget bildades 1992, har ca 30 anställda och en omsättning på cirka MUSD 4. Produktportföljen omfattar produkter för provrörsbefruktning (in-vitro fertilisation), med egen kostnadseffektiv produktion av avancerade pipetter för mikromanipulation som kompletterar den serie av pipetter som Vitrolife sedan tidigare innehar.

Verksamheten i Conception Technologies kommer att integreras med Vitrolifes dotterbolag Vitrolife Inc som således kommer att ha två produktionsanläggningar i USA, en i Denver, Colorado, och en i San Diego, Kalifornien. Förvärvet beräknas vara avslutat före oktober månads utgång.

Vitrolife förvärvar verksamheten i Conception Technologies till en köpeskilling om ca MUSD 5. Förvärvet finansieras i sin helhet med banklån i USD. Vitrolife räknar med att förvärvet inte kommer att ha någon nämnvärd effekt på vinst per aktie för 2010 men att verksamheten kommer att ge ett positivt bidrag från och med 2011.

"I och med denna utvidgning av Vitrolifes produktportfölj inom fertilitetsområdet har vi kommit klart närmare vår strategiska målsättning att ha en komplett linje av kvalificerade produkter för en IVF-behandling där vi kan erbjuda klinikerna och patienterna, en rakt igenom säkerställd kvalitet och hög funktionalitet för att optimera möjligheterna för en lyckad fertilitetsbehandling." säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

Göteborg 12 oktober 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 180 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktions­anläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)   Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 oktober kl 17.30.

Show as PDF