Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife lanserar en ny generation Tillväxtfaktorer och Cytokiner för stamcellsodling

10:00 / 1 October 2010 Vitrolife Press release

Den nya produktserien utgör världens första biologiskt riskfria tillväxtfaktorer och cytokiner. Användandet av råg som produktionsorganism gör produkterna xeno-fria, endotoxin-fria och de innebär ett nytt alternativ för stamcellsodling.Genom undertecknandet av ett Distributionsavtal har Vitrolife säkrat världsomfattande rättigheter att distribuera, marknadsföra och sälja Tillväxtfaktorer och Cytokiner producerade i råg av ORF Genetics. Den nya produktserien utgör världens första biologiskt riskfria tillväxtfaktorer och cytokiner. Användandet av råg som produktionsorganism gör produkterna xeno-fria, endotoxin-fria vilket innebär ett nytt alternativ för stamcellsodling.

"Vårt fokus på patientsäkerhet är med oss hela vägen - från utveckling till färdig produkt, säger Anna Mårtensson, Affärsområdeschef för stamcellsverksamheten på Vitrolife. Genom att utnyttja råg och undvika användandet av bakteriella och animala system bidrar dessa produkter till en högre patientsäkerhet och utöver detta kommer produkterna att underlätta för stamcellsterapibolag att erhålla godkännande från regulatoriska myndigheter. De nya tillväxtfaktorerna och cytokinerna ligger därför helt i linje med vårt fokus på att förse forskare och cellterapibolag med högkvalitativa medier, reagens och instrument som stödjer användandet av stamceller i kliniska applikationer."

Göteborg 1 oktober 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 180 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF