Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Swemed Sense™ godkänd för försäljning i Australien

08:30 / 28 September 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit godkännande från TGA (Therapeutic Goods Administration) för sin patentsökta nål för uttag av mänskliga ägg, Swemed Sense™ som reducerar risken för vävnadsskador och smärta. Denna kommer att lanseras i Australien under oktober månad.

” Swemed Sense™ med dess unika egenskaper utgör en viktig del av vår existerande produktportfölj, så även nu i Australien, säger Vitrolifes VP Marketing & Sales Nils Sellbom. Australien är en av de marknader som Vitrolife definierat som en av sina nyckelmarknader och där vi idag finns representerade med kontor i Melbourne. Årligen utförs ca 67 000 fertilitetsbehandlingar i Australien och Nya Zeeland.”

Swemed Sense™ är utformad med en tunnare framdel och spets för att minimera vävnadsskador, blödning och smärta. Den bakre delen av nålen har dock en större diameter vilket gör nålen stabil och minskar därför inte hanteringsförmågan. Proceduren blir dessutom lika snabb som när en tjockare nål används, vilket inte är fallet med jämnsmala nålar. Swemed Sense™ har patentsökts på alla större marknader.

Göteborg 28 september 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF