Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife startar bolag i Japan

15:15 / 24 April 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife etablerar egen marknadsorganisation i Japan för att stärka positionen på denna marknad, den näst största i världen sett till antal fertilitetsbehandlingar.

”Etableringen av eget bolag, med kontor i Tokyo, kommer att påtagligt öka vår möjlighet till att skapa en närmare och effektivare kontakt med våra kunder och därigenom ge dem en ännu bättre service, något som är avgörande på den Japanska marknaden”, säger Marcus Hedenskog, chef för det nybildade Vitrolife KK. Marcus har mer än 15 års erfarenhet med arbete på den japanska marknaden. Efterfrågan är fortsatt mycket hög för fertilitetsbehandlingar i Japan inte minst på grund av att man där planerar för att skaffa barn allt senare i livet vilket betyder ökad risk för infertilitet och en bättre finansiell kapacitet att betala för fertilitetsbehandlingar. ”I och med satsningen på byggandet av lokala försäljningsorganisationer i Kina och nu i Japan kommer vi allt närmare ett av våra strategiska mål, att bygga en marknadsorganisation som täcker alla viktiga marknader och vi ökar signifikant förutsättningarna för en ännu snabbare tillväxt för Vitrolife i Asien”, säger Vitrolife’s VP Marketing & Sales Nils Sellbom. Göteborg 24 april 2009 Magnus Nilsson Verkställande Direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF