Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens delårsrapport

11:00 / 21 April 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2009

Tid: tisdagen den 28 april 2009 kl. 14.00 Registrering till konferensen kan göras i förtid på länken nedan: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=830257&Conf=165959 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer: 08-505 201 10 Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är: Magnus Nilsson, VD Eva Nilsagård, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras i god tid före kl. 14.00 den 28 april.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News (svenska sidan). Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33, användarkod 832794.

För frågor hänvisas till: Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF