Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife drar tillbaka budet på MediCult

16:30 / 30 March 2009 Vitrolife Press release

Med hänvisning till det frivilliga aktiebyteserbjudandet daterat 3 februari 2009 (vilket förlängts) att förvärva aktierna i MediCult a/s (OSE: MEC), offentliggör Vitrolife härmed att vid acceptperiodens utgång den 27 mars 2009 kl. 17.30 CET uppgick acceptansgraden inte 90 procent av aktierna i MediCult a/s. Som ett resultat härav har inte erbjudandets villkor uppfyllts och erbjudandet dras tillbaka.

Kontaktpersoner på Vitrolife med anledning av Erbjudandet:

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande tel. 0707 77 71 90 Dr. Magnus Nilsson, VD    tel. 031 721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 30 mars 2009 klockan 16.30. Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet. Vid avvikelser mellan det engelska pressmeddelandet och denna översättning gäller den engelska versionen. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Show as PDF