Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Swemed Sense™ godkänd av amerikanska Food and Drug Administration

14:00 / 16 February 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit godkännande från amerikanska Food and Drug Administration, motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, s.k. 510(k) clearance, för sin nya patentsökta nål för uttag av mänskliga ägg, Swemed Sense™ som reducerar risken för vävnadsskador och smärta. Nålen, som tidigare erhållit Europagodkännande, ett s.k. CE-märke, och som lanserades vid ESHRE 2008, har fått mycket positiv respons och uppmärksamhet. Swemed Sense™ kommer nu att lanseras i USA.

Swemed Sense™ kombinerar de goda egenskaperna i Vitrolifes tidigare nålar med ett nytt sätt att utforma den främre delen och spetsen, för att patienten skall uppleva ett mindre obehag och för att minska risken för blödning. ”Detta är första produkten vad gäller en ny teknisk princip för ägguttagsnålar som vi tror mycket på” säger Anette Jäderberg, marknadschef på Vitrolife.

Äggaspirationsnålen Swemed Sense™ är utformad med en tunnare framdel och spets för att minimera vävnadsskador, blödning och smärta. Den bakre delen av nålen har dock en större diameter vilket gör nålen stabil och minskar därför inte hanteringsförmågan. Proceduren blir dessutom lika snabb som när en tjockare nål används, vilket inte är fallet med jämnsmala nålar. Swemed Sense™ har patentsökts på alla större marknader.

Responsen efter lanseringen i Europa av Swemed Sense™ har varit oerhört positiv.

Marknaden för Swemed Sense™ som används vid uttag av ägg för provrörsbefruktning beräknas uppgå till cirka 50 miljoner EUR globalt.

Göteborg 16 februari 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF