Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Nytt rapportdatum Vitrolifes delårsrapport och inbjudan till telefonkonferens avseende delårsrapporten

09:00 / 19 October 2009 Vitrolife Press release

Med anledning av fusionen mellan Vitrolifes största ägare, Skanditek, och Bure flyttar Vitrolife fram sitt rapportdatum för delårsrapporten januari-september till måndagen den 26 oktober 2009. Vitrolife inbjuder samtidigt till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2009. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: tisdagen den 27 oktober 2009 kl. 10.00 Registrering till konferensen kan göras i förtid på länken nedan: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=830257&Conf=169038 alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer: 08-505 201 10 (Var vänlig ange konferens ID:848837) Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är: Magnus Nilsson, VD Eva Nilsagård, Ekonomichef- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 15.00 den 26 oktober.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News. Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33, användarkod 848837. Göteborg 19 oktober 2009 Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 oktober 2009 klockan 09.00.

Show as PDF