Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förvärvar ytterligare aktier i A.T.S.

08:00 / 19 January 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife förvärvar ytterligare 10 procent av aktierna i A.T.S. Srl, distributör för Vitrolifes produkter i Italien. Därmed äger Vitrolife 70 procent av bolaget. ”Vi är väldigt nöjda med hur A.T.S. har utvecklats det senaste året, både omsättnings- och vinstutvecklingen har varit starkare än planerat” säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

I januari 2008 förvärvade Vitrolife 51 procent av aktierna i A.T.S. Srl, distributör för Vitrolifes produkter i Italien sedan 1999. Förvärvet ligger i linje med Vitrolifes strategi att verka i egen regi på nyckelmarknader och ökar möjligheten för A.T.S. att satsa mer offensivt och öka marknadsandelen på den italienska marknaden.

I avtalet fanns en option för Vitrolife att förvärva ytterligare 9 procent av aktierna inom 6 månader och därefter ytterligare 10 procent inom 12 månader från det ursprungliga förvärvsdatumet, dvs. totalt 70 procent. Den första delen av denna option utnyttjades i början av juli 2008 och det är den andra delen av optionen som nu utnyttjats. För de första nio månaderna 2008 påverkade förvärvet den konsoliderade försäljningssiffran positivt med 5,0 MSEK, med god lönsamhet.

Säljare av aktierna är Paolo Trabucchi, en av grundarna och tidigare ende ägare av A.T.S.

I Italien utförs cirka 24 000 infertilitetsbehandlingar per år och antalet fertilitetskliniker uppgår till cirka 300. Det potentiella marknadsvärdet för instrument och media uppgår till 40-50 MSEK.

Göteborg 19 januari 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 19 januari 2009 kl. 08.00.

Show as PDF