Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Presentation av Vitrolife för MediCults aktieägare

16:50 / 26 January 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) (“Vitrolife”) bjuder härmed in aktieägarna i MediCult a/s (“MediCult”) (OSE: MEC) till en presentation som hålls av Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

På onsdag den 28 januari 2009 klockan 12.00 kommer Magnus Nilsson att presentera Vitrolife och företagets produkter för aktieägarna i MediCult. Dessutom kommer Magnus Nilsson att ge sin syn på det föreslagna samgåendet mellan Vitrolife och MediCult. Det kommer att bjudas enklare förtäring.

Plats: Carnegie Conference Centre, Stranden 1B, 3.etg, Oslo.

Vänligen skicka ett e-mail till om du är intresserad av att närvara vid presentationen.

För frågor hänvisas till: VD assistent Anita Ahlqvist, telefon 031-721 80 83

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF