Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2009

Starkt kassaflöde tack vare gynnsam tillväxt och god lönsamhetOmsättningen ökade med 28 procent under tredje kvartalet och uppgick till 65,2 MSEK (50,...

15:00 / 26 Oct Vitrolife Press release

Vitrolife tecknar samarbetsavtal med Cellartis

Vitrolife har ingått ett nytt 3 årigt samarbetsavtal med Cellartis AB kring utveckling av nya produkter för odling, hantering och differentiering av s...

09:00 / 8 Oct Vitrolife Press release

Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2010: Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning Joh...

13:00 / 2 Oct Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-juni 2009

Stark omsättnings- och vinsttillväxt - ökade FoU- och marknadssatsningarOmsättningen ökade med 24 procent under andra kvartalet och uppgick till 70,...

11:00 / 15 Jul Vitrolife Press release

Telefonkonferens halvårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten för januari-juni 2009. Presentationen kommer att hållas på engelska.Tid: on...

15:00 / 3 Jul Vitrolife Press release

Ändring av antalet aktier i Vitrolife AB (publ)

Det totala antalet aktier i Vitrolife AB (publ) per den 29 maj 2009 uppgår till 19.552.857, motsvarande 19.552.857 röster. Förändringen av antalet a...

08:30 / 29 May Vitrolife Press release

Kommuniké från årsstämma

På Vitrolifes årsstämma igår den 27 april beslutades bl.a. följande:Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2008 med 0,40 kr per akti...

08:30 / 28 Apr Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-mars 2009

Q1: Stark avslutning på ett rekordkvartalOmsättningen ökade med 22 procent till 71,8 MSEK (58,7). Räknat i lokala valutor var tillväxten 4 procent. Ma...

11:00 / 27 Apr Vitrolife Press release

Vitrolife startar bolag i Japan

Vitrolife etablerar egen marknadsorganisation i Japan för att stärka positionen på denna marknad, den näst största i världen sett till antal fertilite...

15:15 / 24 Apr Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport - rättelse

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2009Tid: tisdagen den 28 april 2009 kl. 14.00 Registrering ...

11:45 / 21 Apr Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2009Tid: tisdagen den 28 april 2009 kl. 14.00 Registrering ...

11:00 / 21 Apr Vitrolife Press release

Årsredovisning 2008

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Årsredovisningen kommer att sk...

08:30 / 3 Apr Vitrolife Press release

Vitrolife drar tillbaka budet på MediCult

Med hänvisning till det frivilliga aktiebyteserbjudandet daterat 3 februari 2009 (vilket förlängts) att förvärva aktierna i MediCult a/s (OSE: MEC), o...

16:30 / 30 Mar Vitrolife Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 klockan 17.00 i bolagets lokaler i Göteborg, adress Gustaf W...

08:30 / 27 Mar Vitrolife Press release

Beslut vid extra bolagsstämma i Vitrolife

Med anledning av Vitrolifes erbjudande till aktieägarna i MediCult beslutade bolagsstämman den 19 februari 2009, i enlighet med styrelsens förslag, at...

08:00 / 20 Feb Vitrolife Press release

Bokslutskommuniké 2008

Q4: Vitrolife avslutar rekordstarkt 2008 med bästa försäljningen och kassaflödet någonsin
• Omsättningen ökade med 19 procent till 225,1 MSEK (188,9)....

08:00 / 12 Feb Vitrolife Press release

Vitrolife förvärvar ytterligare aktier i A.T.S.

Vitrolife förvärvar ytterligare 10 procent av aktierna i A.T.S. Srl, distributör för Vitrolifes produkter i Italien. Därmed äger Vitrolife 70 procent ...

08:00 / 19 Jan Vitrolife Press release

Vitrolife avser att lägga bud på MediCult

Vitrolife AB (publ) (“Vitrolife”) offentliggör sin avsikt att lämna ett frivilligt aktiebyteserbjudande till aktieägarna i MediCult a/s (”MediCult”) (...

08:00 / 14 Jan Vitrolife Press release