Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes CFO slutar

15:30 / 19 September 2008 Vitrolife Press release

Anna Ahlberg, Vitrolifes CFO sedan drygt 4 år, har beslutat sig för att avsluta sin anställning på Vitrolife. Anna kommer att börja arbeta på Global Health Partner, som affärsområdeschef för bolagets ryggkirurgiområde.

”Anna har gjort ett mycket bra jobb för Vitrolife, bland annat med att organisera och strukturera upp vår ekonomiverksamhet till en erkänt mycket god nivå. Vi önskar henne all lycka i hennes nya befattning”, säger Magnus Nilsson, VD.

Anna Ahlberg kommer att avsluta sin anställning för Vitrolife i januari 2009. Arbetet med att rekrytera hennes efterträdare pågår.

Kungsbacka 19 september 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vitrolife ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för publicering den 19 september 2008 kl. 15.30.

Show as PDF