Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förvärvar ytterligare aktier i A.T.S.

13:10 / 4 July 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife förvärvar ytterligare 9 procent av aktierna i A.T.S. Srl, distributör för Vitrolifes produkter i Italien. Därmed äger Vitrolife 60 procent av bolaget, med option på att förvärva ytterligare 10 procent inom sex månader. ”Vi är väldigt nöjda med hur A.T.S. har utvecklats det senaste halvåret, både omsättnings- och vinstutvecklingen har varit starkare än planerat” säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

I januari 2008 förvärvade Vitrolife 51 procent av aktierna i A.T.S. Srl, distributör för Vitrolifes produkter i Italien sedan 1999. Förvärvet ligger i linje med Vitrolifes strategi att verka i egen regi på nyckelmarknader och ökar möjligheten för A.T.S. att satsa mer offensivt och öka marknadsandelen på den italienska marknaden.

I avtalet finns en option för Vitrolife att förvärva ytterligare 9 procent av aktierna inom 6 månader och därefter ytterligare 10 procent inom 12 månader från det ursprungliga förvärvsdatumet, dvs. totalt 70 procent. Det är den första delen av denna option som nu utnyttjats. För det första kvartalet 2008 påverkade förvärvet den konsoliderade försäljningssiffran positivt med 2,4 MSEK, med god lönsamhet.

Säljare av aktierna är Paolo Trabucchi, en av grundarna och tidigare ende ägare av A.T.S.

I Italien utförs cirka 24 000 infertilitetsbehandlingar per år och antalet fertilitetskliniker uppgår till cirka 300. Det potentiella marknadsvärdet för instrument och media uppgår till 40-50 MSEK.

Kungsbacka 4 juli 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF