Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens halvårsrapport

13:50 / 9 July 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten för januari-juni 2008

Tid: tisdagen den 15 juli 2008 kl. 14.00 Telefonnummer: 08-505 201 10 Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är: Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes halvårsrapport kommer att publiceras i god tid före kl. 14.00 den 15 juli.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News (svenska sidan). Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33, användarkod 803207.

För frågor hänvisas till: Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF