Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Lansering av ny unik nål

16:10 / 14 July 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife lanserade vid ESHRE, årets största och viktigaste mässa inom provrörsbefruktning, en ny nål för uttag av mänskliga ägg. ”Nålen kombinerar de goda egenskaperna i våra tidigare nålar med ett nytt sätt att utforma den främre delen och spetsen, för att patienten skall uppleva ett mindre obehag. Vi är oerhört glada över den positiva respons och uppmärksamhet denna nål fick vid mässan” säger Vitrolifes försäljningsdirektör Nils Sellbom.

Vid den årliga europeiska reproduktionskongressen ESHRE i början av juli lanserades en ny nål, Swemed Sense™. Nålen är utformad med en tunnare framdel och spets för att minimera vävnadsskador, blödning och smärta. Eftersom den bakre delen av nålen har en större diameter, minskas dock inte förmågan att ta ut äggen ur kvinnan. Proceduren blir lika snabb som när en tjockare nål används. Swemed Sense™ har patentsökts. Marknaden för nålar som används vid uttag av ägg för provrörsbefruktning beräknas uppgå till cirka 50 milj. Euro.

Kungsbacka 14 juli 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF