Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Produkter för provrörsbefruktning godkända i Ryssland

09:50 / 10 April 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit godkännande för sina näringslösningar för provrörsbefruktning i Ryssland. Godkännandet omfattar 35 produkter.

”Ryssland är en av de marknader vi bestämt att vi skall fokusera på. Penetrationen för provrörsbefruktningar är idag relativt låg, men marknaden bedöms kunna växa fortare än genomsnittet under de närmaste åren” säger Nils Sellbom, försäljningsdirektör på Vitrolife.

I Ryssland utförs idag cirka 14 000 infertilitetsbehandlingar per år och antalet fertilitetskliniker uppgår till cirka 50. Det potentiella marknadsvärdet för näringslösningar och instrument för provrörsbefruktning uppgår därmed idag till cirka 30 MSEK.

Kungsbacka 10 april 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF