Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife startar direktförsäljning av fertilitetsmedia i Frankrike

15:50 / 5 February 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife tar över marknadsföring och försäljning av medieprodukter inom fertilitetsområdet i Frankrike i egen regi. Detta ligger i linje med Vitrolifes strategi att verka med egen organisation på nyckelmarknader och ger bolaget möjligheten att satsa mer offensivt och öka marknadsandelen på den franska marknaden.

JCD SAS har sedan 1998 ansvarat för försäljning och distribution av Vitrolifes medieprodukter inom fertilitet i Frankrike. Vitrolife kommer nu att ta över marknadsföring och försäljning i Frankrike i egen regi. Sedan tidigare har Vitrolife en egen filial i Frankrike, genom vilken instrumentprodukterna sålts.

”Vitrolife vill tacka JCD för de år av framgångsrikt och hängivet arbete som lagts ner på försäljning och kundsupport av Vitrolifes produkter i Frankrike. Vi börjar från och med den 1 maj 2008 att marknadsföra och distribuera den kompletta produktlinjen direkt från Vitrolife. Vi kan då erbjuda våra kunder ett bredare sortiment av produkter och service genom att tillhandahålla både odlingsmedia och instrument”, säger Nils Sellbom, försäljningsdirektör för Vitrolife.

Att föra samman försäljningsaktiviteterna för produktportföljerna från både tidigare Swemed och Vitrolife är en process som Vitrolife driver världen över efter förvärvet av Swemed, för att på så sätt uppnå marknadssynergier med den utökade produktportföljen. Målet är att använda bolagets egen marknadsorganisation på nyckelmarknader.

Kungsbacka 5 februari 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF