Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Produkter för frysförvaring av embryon godkända i USA

13:10 / 5 December 2008 Vitrolife Press release

Som första bolag har Vitrolife erhållit godkännande från amerikanska Food and Drug Administration, motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket, för produkter inom fertilitetsområdet som används vid snabb nedfrysning och upptining av cleavage embryon (embryon dag 3 efter befruktning), s.k. vitrifikation.

De två vitrifikationsprodukter som Vitrolife erhållit godkännande för är RapidVit™ Cleave och RapidWarm™ Cleave. ”Detta är två mycket viktiga produkter för oss, eftersom huvuddelen av de kliniker som fryser embryon gör det vid just det stadium som produkterna är avsedda för, dag 3 efter befruktning” säger Nils Sellbom, försäljningsdirektör på Vitrolife.

Sedan tidigare är de två produkterna, samt ytterligare två vitrifikationsprodukter, RapidVit™ Blast och RapidWarm™ Blast (för snabb nedfrysning och upptining av blastocyster, embryon dag 5-7 efter befruktning), godkända i Europa och Kanada.

Produkter för vitrifikation innebär en betydande teknikutveckling eftersom överlevnaden efter frysförvaring ökar. Därmed ökar chansen att uppnå en bra kumulativ graviditetsfrekvens för kvinnan, utan att hon behöver genomgå en ny hormonbehandling och nytt uttag av ägg.

Göteborg 5 december 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF