Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ny CFO på Vitrolife

Eva Nilsagård har anställts som ny chef för Vitrolifes ekonomi- och finansfunktion samt ansvarig för investerarkontakter.Eva Nilsagård arbetar idag so...

12:00 / 19 Dec Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-september 2008

Fortsatt stark tillväxt i omsättning, lönsamhet och kassaflöde från den löpande verksamheten
• Omsättningen ökade med 17 procent till 166,1 MSEK (141,4...

11:00 / 22 Oct Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2008Tid: onsdagen den 22 oktober 2008 kl. 15.00 Telefo...

16:00 / 15 Oct Vitrolife Press release

Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2009: Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning Joh...

16:00 / 6 Oct Vitrolife Press release

Vitrolifes CFO slutar

Anna Ahlberg, Vitrolifes CFO sedan drygt 4 år, har beslutat sig för att avsluta sin anställning på Vitrolife. Anna kommer att börja arbeta på Global H...

15:30 / 19 Sep Vitrolife Press release

Ny unik produkt Europagodkänd

Vitrolife har erhållit Europagodkännande, s.k. CE-märke, för sin nya patentsökta nål för uttag av mänskliga ägg, Swemed Sense™. Nålen, vilken nu lanse...

10:00 / 1 Sep Vitrolife Press release

Godkännande för studie med STEEN Solution™

Vitrolife har erhållit godkännande från de kanadensiska myndigheterna för att starta studie med STEEN Solution™. Studien, som har designats i samråd m...

10:00 / 28 Aug Vitrolife Press release

Halvårsrapport januari-juni 2008

Fördubblad försäljningstillväxt och starkt kassaflöde under första halvåret. ”Vi har nu haft mer än 20 kvartal i rad med ökad omsättning jämfört med f...

11:30 / 15 Jul Vitrolife Press release

Lansering av ny unik nål

Vitrolife lanserade vid ESHRE, årets största och viktigaste mässa inom provrörsbefruktning, en ny nål för uttag av mänskliga ägg. ”Nålen kombinerar de...

16:10 / 14 Jul Vitrolife Press release

Telefonkonferens halvårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten för januari-juni 2008Tid: tisdagen den 15 juli 2008 kl. 14.00 Telefonnummer...

13:50 / 9 Jul Vitrolife Press release

Kommuniké från årsstämma

På Vitrolifes årsstämma igår den 29 april beslutades bl.a. följande:
• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.
• Omval av styrelseledamöterna P...

08:00 / 30 Apr Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-mars 2008

Stark försäljnings- och resultatutveckling
• Omsättningen ökade med 19 procent till 58,7 MSEK (49,2). Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxte...

11:40 / 28 Apr Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2008Tid: måndagen den 28 april 2008 kl. 15.00 Telefonnummer...

13:00 / 21 Apr Vitrolife Press release

Förslag till styrelse

Komplettering av kallelsen till årsstämman den 29 april 2008Vitrolifes valberedning har i kallelse till årsstämman den 28 mars 2008 föreslagit att ant...

12:25 / 16 Apr Vitrolife Press release

Årsredovisning 2007

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas v...

11:00 / 28 Mar Vitrolife Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008 klockan 17.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Östra ...

08:40 / 28 Mar Vitrolife Press release

Bokslutskommuniké 2007

Q4: Försäljningstillväxt Fertilitet 20 procent i lokala valutor
• Ökad försäljning med 14 procent till 47,5 MSEK (41,8) under fjärde kvartalet. Den und...

11:45 / 7 Feb Vitrolife Press release

Telefonkonferens bokslutskommuniké

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2007 Tid: torsdagen den 7 februari 2008 kl. 15.30 Telefonnummer: 08-5...

08:00 / 31 Jan Vitrolife Press release