Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife tecknar samarbetsavtal med Cellartis

11:31 / 7 June 2007 Vitrolife Press release

Vitrolife har ingått ett samarbetsavtal med Cellartis AB kring utveckling av nya produkter för odling, hantering och differentiering av stamceller. Det nya avtalet utvidgar det tidigare samarbetet mellan bolagen. Avtalet löper över 2 år. Dess finansiella omfattning kommer ej att offentliggöras.

Kungsbacka 7 juni 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Information om Cellartis: Cellartis AB arbetar med forskning, utveckling och tillverkning av humana stamceller och specialiserade celler utvunna från dessa cellinjer. För mer information, se www.cellartis.com

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 120 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap.

Show as PDF