Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Patentskydd för Steen Solution i USA

13:40 / 19 April 2007 Vitrolife Press release

Vitrolife har meddelats att patentskydd i USA kommer att erhållas för Steen Solution™, en lösning för funktionstestning av lungor utanför kroppen inför transplantation. Patentet innehåller både produkt- och metodkrav, vilket innebär att såväl kompositionen av lösningen som användningen av den blir patentskyddad.

Vitrolifes produkt Steen Solution™ ingår i en ny metod för funktionstestning av lungor utanför kroppen som möjliggör att donerade lungor kan testas utanför kroppen för eventuell användning. Metoden har därmed möjligheten att väsentligt öka antalet organ tillgängliga för transplantation. Steen Solution™ utvecklades av Professor Stig Steen och transplantationsgruppen vid universitetssjukhuset i Lund har implementerat metoden. Under 2006 skedde sju transplantationer, ett kliniskt genombrott som möjliggör att fler organ blir tillgängliga för de patienter som väntar på transplantation.

Patentet som patentverket i USA meddelat tillåtelse för, avseende Steen Solution™, är giltigt till 2021. Patentet innehåller både produkt- och metodkrav, vilket innebär att såväl kompositionen av lösningen som användningen av den blir patentskyddad. Steen Solution™ är patentsökt på alla marknader bedömda som viktiga. Tidigare har godkännande erhållits i Australien. Aktiviteter för att erhålla försäljningsgodkännande i USA löper enligt plan.

Idag görs cirka 2 600 lungtransplantationer i världen per år. Vitrolife har cirka 90 procent av världsmarknaden för lungtransplantationslösningar med sin produkt Perfadex®. Perfadex® används tillsammans med Steen Solution™ även i den nya metoden för funktionstestning av lungor utanför kroppen. Detta medicinska genombrott kan på sikt medföra att fem till tio gånger fler lungtransplantationer kan utföras, då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

Kungsbacka 19 april 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 120 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF