Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny Vice President Marketing & Sales

13:30 / 15 March 2007 Vitrolife Press release

Till ny Vice president Marketing & Sales har Nils Sellbom utsetts. Nils är idag Head of Sales Americas och President för Vitrolifes dotterbolag i USA och var tidigare VD på det bolag som Vitrolife förvärvade i början av 2006, Swemed. Till ny Head of Sales Americas med basering i USA, har utsetts Jonas Falk, idag ansvarig för Vitrolifes försäljning i Mellanöstern, Asien och Oceanien. ”Vi är glada att Nils tar sig an uppgiften att utveckla försäljningsorganisationen vidare. Nils har en lång och gedigen erfarenhet, bland annat från flera år inom Astra Zeneca China som Vice President Marketing and Sales, och har gjort ett mycket bra jobb i USA under det gångna året där vi sett en väldigt positiv försäljningsutveckling” säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

Vitrolifes försäljningsdirektör och vice VD Christer de Flon slutar den 1 maj 2007 efter sammanlagt drygt 4 år på Vitrolife för att tillträda som VD för Blå Stjärnan. ”Christer de Flon har gjort ett fantastiskt jobb för Vitrolife med uppbyggnaden av vår försäljningsorganisation och vi önskar honom all lycka i hans nya befattning”.

Kungsbacka 15 mars 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 120 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF