Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Konvertering optioner

11:35 / 30 November 2007 Vitrolife Press release

Vid första konverteringstillfället gällande Vitrolifes optionsprogram 2005/2008 har 10.000 teckningsoptioner konverterats till aktier i Vitrolife AB (publ). Detta innebär att antalet aktier per den 30 november 2007 har ökats från 19 790 157 st till 19 800 157 st. Kvotvärdet är 1 SEK och aktiekapitalet har således ökat till 19 800 157 SEK. Teckningsperiod för optionsprogram 2005/2008 är fram till 3 september 2008. Totalt antal optioner i programmet är 550.000. Teckningskurs är 30,90 SEK.

Kungsbacka 30 november 2007

Vitrolife AB (publ)

Kontaktperson: Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF