Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Godkännande för fertilitetsmedier i Australien

15:30 / 30 October 2007 Vitrolife Press release

Vitrolife har som ett av de första bolagen utanför Australien erhållit försäljningsgodkännande från Australiens motsvarighet till Läkemedelsverket, TGA, för sina fertilitetsmedier. Detta registreringsgodkännande innebär att Vitrolife nu kan marknadsföra sina produkter till alla kliniker på samma villkor som inhemska leverantörer. TGA har efter revision även utfärdat ett certifikat gällande Vitrolifes kvalitetssystem.

”Marknaden i Australien är viktig då den är opinionsledande i stora delar av Asien och kan utgöra ett brohuvud för fortsatt expansion i Asien/Pacific regionen, vilken idag har den snabbaste tillväxten”, säger Nils Sellbom, försäljningsdirektör på Vitrolife. ”Vi ser även att mycket banbrytande forskning inom IVF och stamceller har sitt ursprung i kliniker och universitet i Australien”.

Australiensiska läkemedelsverket TGA har även utfärdat ett s.k. ”Conformity Assessment Certificate” för Vitrolifes anläggning i Kungsbacka. Certifikatet baseras på en mycket omfattande genomgång av verksamheten och innebär ett erkännande att Vitrolife har ett heltäckande kvalitetssystem från design till inspektion av den färdiga medicintekniska produkten.

Kungsbacka 30 oktober 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF