Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Konvertering optioner

Vid första konverteringstillfället gällande Vitrolifes optionsprogram 2005/2008 har 10.000 teckningsoptioner konverterats till aktier i Vitrolife AB (...

11:35 / 30 Nov Vitrolife Press release

Godkännande för fertilitetsmedier i Australien

Vitrolife har som ett av de första bolagen utanför Australien erhållit försäljningsgodkännande från Australiens motsvarighet till Läkemedelsverket, TG...

15:30 / 30 Oct Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-september 2007

• Omsättningen ökade med 9 procent till 141,4 MSEK (129,5). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljn...

10:15 / 25 Oct Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2007Tid: torsdagen den 25 oktober 2007 kl. 13.00 Telef...

11:40 / 18 Oct Vitrolife Press release

Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2008:Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning Joha...

13:00 / 2 Oct Vitrolife Press release

Halvårsrapport januari-juni 2007

• Omsättningen ökade med 10 procent till 96,8 MSEK (88,4). Rensat för valutaeffekter var ökningen 13 procent. Under andra kvartalet uppgick försäljnin...

11:15 / 13 Jul Vitrolife Press release

Telefonkonferens halvårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten för januari-juni 2007Tid: fredagen den 13 juli 2007 kl. 13.30 Telefonnummer...

15:00 / 6 Jul Vitrolife Press release

Vitrolife tecknar samarbetsavtal med Cellartis

Vitrolife har ingått ett samarbetsavtal med Cellartis AB kring utveckling av nya produkter för odling, hantering och differentiering av stamceller. De...

11:31 / 7 Jun Vitrolife Press release

Kommuniké från årsstämma

På Vitrolifes årsstämma igår den 3 maj beslutades bl.a. följande:•Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.•Omval av styrelseledamöterna Patrik...

08:30 / 4 May Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-mars 2007

• Omsättningen ökade med 7 procent till 49,2 MSEK (46,0). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent.
• Bruttoresultatet ökade med 12 procent t...

09:45 / 3 May Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2007Tid: fredagen den 4 maj 2007 kl. 11.00 Telefonnummer: 0...

13:45 / 27 Apr Vitrolife Press release

Patentskydd för Steen Solution i USA

Vitrolife har meddelats att patentskydd i USA kommer att erhållas för Steen Solution™, en lösning för funktionstestning av lungor utanför kroppen infö...

13:40 / 19 Apr Vitrolife Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 klockan 17.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Östra Ha...

08:30 / 4 Apr Vitrolife Press release

Årsredovisning 2006

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas v...

13:50 / 30 Mar Vitrolife Press release

Ny Vice President Marketing & Sales

Till ny Vice president Marketing & Sales har Nils Sellbom utsetts. Nils är idag Head of Sales Americas och President för Vitrolifes dotterbolag i USA ...

13:30 / 15 Mar Vitrolife Press release

Bokslutskommuniké 2006

• Omsättningen 2006 ökade med 43 procent till 171,3 MSEK (120,1), varav 41,8 MSEK (30,1) för fjärde kvartalet, motsvarande en ökning med 39 procent. R...

12:15 / 8 Feb Vitrolife Press release

Telefonkonferens bokslutskommuniké

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2006Tid: torsdagen den 8 februari 2007 kl. 16.00 Telefonnummer: 08-50...

11:15 / 1 Feb Vitrolife Press release