Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kliniskt genombrott för Steen Solution™ vid lungtransplantation

10:30 / 12 September 2006 Vitrolife Press release

Ytterligare fyra lungtransplantationer har nu under kort tid skett med Steen Solution™, en lösning för funktionstestning av lungor utanför kroppen inför transplantation. Detta innebär att totalt sex människor fått nya lungor med hjälp av denna metod. Steen Solution™ forskades fram av Professor Stig Steen och transplantationsgruppen vid universitetssjukhuset i Lund är den första som nu implementerat metoden i reguljär klinisk användning. ”Detta är ett kliniskt genombrott som möjliggör att fler organ blir tillgängliga för de patienter som väntar på transplantation” säger Dr. Magnus Nilsson, Vitrolifes VD.

Vitrolifes produkt Steen Solution™ ingår i en ny metod för funktionstestning av lungor utanför kroppen som möjliggör att donerade lungor, vars funktion är svårbedömd, kan testas utanför kroppen för eventuell användning. Därmed ökar antalet organ som skulle kunna transplanteras väsentligt. Produkten godkändes för försäljning i Europa i januari.

Vitrolife har idag cirka 90 procent av världsmarknaden för lungtransplantationslösningar med sin produkt Perfadex®. Perfadex® används tillsammans med Steen Solution™ även i den nya metoden för funktionstestning av lungor utanför kroppen. Detta medicinska genombrott kan på sikt medföra att fem till tio gånger fler lungtransplantationer kan utföras, då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

Kungsbacka 12 september 2006

Magnus Nilsson, Dr. Med. Sci. Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF