Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2006

• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 41,0 MSEK (29,2), motsvarande en ökning med 40 procent. Totalt för perioden ökade omsättningen med 44...

09:45 / 26 Oct Vitrolife Press release

Ändrad tid telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten januari-september 2006Tid: torsdagen den 26 oktober kl. 13.00 (ändrad från k...

15:00 / 25 Oct Vitrolife Press release

Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten januari-september 2006Tid: torsdagen den 26 oktober kl. 14.00 Telefonnummer:...

14:30 / 19 Oct Vitrolife Press release

Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2007:Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning Gunn...

08:40 / 19 Oct Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-juni 2006

• Omsättningen ökade med 45 procent, till 88,4 MSEK (60,8). Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 42,5 MSEK (30,3), motsvarande en ökning m...

10:00 / 14 Jul Vitrolife Press release

Patentskydd för Steen Solution™ i Australien

Vitrolife har meddelats patentskydd i Australien för Steen Solution™, en lösning för funktionstestning och rekonditionering av lungor utanför kroppen ...

13:00 / 11 Jul Vitrolife Press release

Telefonkonferens halvårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten januari-juni 2006Tid: fredagen den 14 juli kl. 14.00 Telefonnummer: 08-619 ...

14:05 / 7 Jul Vitrolife Press release

Unikt produktgodkännande erhållet

Vitrolife har som första företag fått näringslösningar som används vid provrörsbefruktning innehållande humant protein granskade av EMEA (Europeiska l...

14:55 / 6 Jul Vitrolife Press release

Kommuniké från årsstämma

På Vitrolifes årsstämma igår den 4 maj beslutades bl.a. följande:
• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.
• Omval av styrelseledamöterna Patr...

08:30 / 5 May Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-mars 2006

• Omsättningen ökade med 51 procent, till 46,0 MSEK (30,5). Exklusive förvärvade Swemed var ökningen 20 procent.
• Bruttoresultatet uppgick till 30,1 M...

10:10 / 4 May Vitrolife Press release

Förslag till styrelse

Komplettering av kallelsen till årsstämman den 4 maj 2006Vitrolifes valberedning har beslutat att istället för som tidigare fem ordinarie styrelseleda...

16:15 / 20 Apr Vitrolife Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006 klockan 17.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Södra Ha...

16:25 / 3 Apr Vitrolife Press release

Årsredovisning 2005

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas v...

14:05 / 3 Apr Vitrolife Press release

Bokslutskommuniké 2005:

Q4: Försäljningen ökade med 23 procent
• Omsättningen ökade under fjärde kvartalet med 23 procent till 30,1 MSEK (24,6). För helåret 2005 uppgick omsät...

13:35 / 22 Feb Vitrolife Press release

Produktgodkännande i USA

Vitrolife har genom sitt nyligen förvärvade dotterbolag Swemed erhållit godkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för att påbörj...

11:05 / 14 Feb Vitrolife Press release

Telefonkonferens

Med anledning av Vitrolifes annonserade förvärv av Swemed kommer en telefonkonferens att hållas kl. 17.30 idag, 26 januari 2006.Telefonnummer att ring...

14:02 / 26 Jan Vitrolife Press release

Vitrolife växer inom fertilitetsområdet

• Vitrolife förvärvar Swemed, som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för provrörsbefruktning.
• Förvärvet ökar Vitrolifes omsättning...

14:00 / 26 Jan Vitrolife Press release