Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny vice VD

11:55 / 19 May 2005 Vitrolife Press release

Christer de Flon har utnämnts till Director of Global Sales and Marketing och samtidigt också vice verkställande direktör i Vitrolife.

I linje med strategin att bygga ut Vitrolifes försäljningsorganisation och därmed direktkontakten med kunderna har Christer de Flon utsetts till Director of Global Sales and Marketing. Detta innebär att all personal inom marknadsföring och försäljning i koncernen kommer att ledas av de Flon, via en marknadschef och två regionala försäljningschefer, en för Syd- och Nordamerika och en för Europa och Asien. Samtidigt utnämns de Flon också till vice VD i företaget.

Christer de Flon har sedan i februari i år arbetat som försäljningsdirektör på Vitrolife. Christer har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som marknadschef för Astra Zeneca i Sverige och som verkställande direktör för Carlsson Research AB.

Kungsbacka 19 maj 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF