Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Årsredovisning 2004 Vitrolife AB (publ)

09:00 / 4 April 2005 Vitrolife Press release

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas via företagets hemsida www.vitrolife.com. Årsredovisningen kommer att skickas ut till Vitrolifes aktieägare under vecka 14.

För frågor hänvisas till: Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Show as PDF