Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förstärker sin försäljningsorganisation ytterligare

13:45 / 25 October 2005 Vitrolife Press release

Vitrolife har anställt Jonas Falk som ny försäljningschef och Key Account Marketing-ansvarig, för regionerna Europa och Asien. ”Detta är ytterligare ett led i vår kraftiga marknadssatsning, för att kunna ge direktstöd till och marknadsbearbeta fler kliniker” säger Vitrolifes VD Magnus Nilsson.

Jonas Falk har mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin och har arbetat både på Pfizer, Hässle Läkemedel och Astra Zeneca. Senast arbetade han som Assistant Director National Sales på Astra Zeneca, där han var ansvarig för utbildning och koordination av försäljningen av Crestor. ”Det känns inspirerande att börja arbeta på Vitrolife eftersom bolaget har en spännande produktportfölj, intressanta utvecklingsprojekt och befinner sig i kraftig tillväxt” säger Jonas Falk. Jonas tillträder sin befattning i dagarna och kommer rapportera till försäljningsdirektör Christer de Flon.

Kungsbacka 25 oktober 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF