Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2005

• Omsättningen ökade till 90,0 MSEK (79,3), en uppgång med 14 procent. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 21 procent till 29,2 MSEK (24,1)...

12:35 / 27 Oct Vitrolife Press release

Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför bolagsstämman 2006: Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning ...

09:55 / 7 Oct Vitrolife Press release

Optionsprogram övertecknat

På Vitrolifes extra bolagsstämma den 24 augusti 2005 beslutades om optionsprogram till anställda i Vitrolife samt till styrelsemedlemmarna i Vitrolife...

11:50 / 13 Sep Vitrolife Press release

Extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

På Vitrolifes extra bolagsstämma idag beslutades följande, efter förslag från Vitrolifes största aktieägare Skanditek Industriförvaltning AB, med 28,5...

10:35 / 24 Aug Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-juni 2005

• Omsättningen ökade med 10 procent, till 60,8 MSEK (55,1). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under andra kvartalet uppgick försä...

08:30 / 14 Jul Vitrolife Press release

Ny vice VD

Christer de Flon har utnämnts till Director of Global Sales and Marketing och samtidigt också vice verkställande direktör i Vitrolife.I linje med stra...

11:55 / 19 May Vitrolife Press release

Ordinarie bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

På Vitrolifes ordinarie bolagsstämma igår den 10 maj beslutades bl.a. följande:
• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2004.
• Omval av styrelsele...

08:45 / 11 May Vitrolife Press release

Delårsrapport januari-mars 2005

• Omsättningen ökade med 3 procent, till 30,5 MSEK (29,5). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 6 procent.
• Bruttoresultatet uppgick till 20,6 ...

10:00 / 10 May Vitrolife Press release

Årsredovisning 2004 Vitrolife AB (publ)

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas v...

09:00 / 4 Apr Vitrolife Press release

Vitrolife erhåller patent i USA

Vitrolife har fått besked om att bolagets patentansökan, gällande användning av alanyl-glutamin i medier för provrörsbefruktning, har godkänts i USA. ...

11:50 / 15 Feb Vitrolife Press release

Nomineringskommitté för Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes nomineringskommitté inför bolagsstämman 2005: Carl Rosén, företräder Andra AP-fonden Gunnar Lindbe...

15:20 / 7 Feb Vitrolife Press release

Vitrolife erhåller produktgodkännande i USA

Vitrolife har erhållit försäljningsgodkännande från Food and Drug Administration (FDA) för att starta marknadsföring av sin produkt ICSI™. Produkten ä...

14:15 / 27 Jan Vitrolife Press release